Miễn phí
Miễn phí
Tổng quan Yêu cầu Hệ thống Đánh giá Liên quan

Mô tả

Brawl Stars Jungle Mario is the best classic adventure game for you and it has gone prehistoric. Brawl Stars Jungle Mario is a jungle adventure game that your Hero can jump, run and Avoid enemy. If you enjoy these games, you may like Nob’s World. Features Brawl Stars Psyop Jungle Mario: + Beautiful high-resolution graphics + Awesome gameplay similar to retro classic game + Easy and intuitive controls with on-screen retro controller + Hidden bonus bricks and blocks with strawberry, flower and shield + Destroyable bricks, blocks and moving platform + Hidden bonus levels with lots of classic and modern coins + Additional collectibles, coins, shields and more + Over 20 enemies and obstacles In this adventure, smart Psyop must jump and run over obstacles, he also must smash enemies: bees, snakes, snails and a lot of other monsters in dangerous jungle adventure, climb up huge stairs and mountains, and explore a lot of jungle, castle. Playing it will brings your childhood back with old school game-play. How to play gamehag brawl stars Psyop Jungle Mario: + Eat strawberry and flower to become stronger and defeat all monsters. + Tap Left / Right to move. + Jump to crash the enemy. + Collect all coins and bonus items to get more points

Ảnh chụp màn hình

Có gì mới trong phiên bản này

Brawl Stars Jungle Mario is the best classic adventure game for you and it has gone prehistoric. Brawl Stars Jungle Mario is a jungle adventure game that your Hero can jump, run and Avoid enemy. If you enjoy these games, you may like Nob’s World. Features Brawl Stars Psyop Jungle Mario: + Beautiful high-resolution graphics + Awesome gameplay similar to retro classic game + Easy and intuitive controls with on-screen retro controller + Hidden bonus bricks and blocks with strawberry, flower and shield + Destroyable bricks, blocks and moving platform + Hidden bonus levels with lots of classic and modern coins + Additional collectibles, coins, shields and more + Over 20 enemies and obstacles In this adventure, smart Psyop must jump and run over obstacles, he also must smash enemies: bees, snakes, snails and a lot of other monsters in dangerous jungle adventure, climb up huge stairs and mountains, and explore a lot of jungle, castle. Playing it will brings your childhood back with old school game-play. How to play gamehag brawl stars Psyop Jungle Mario: + Eat strawberry and flower to become stronger and defeat all monsters. + Tap Left / Right to move. + Jump to crash the enemy. + Collect all coins and bonus items to get more points

Tính năng

  • Brawl Stars Jungle Mario is the best classic adventure game for you and it has gone prehistoric. Brawl Stars Jungle Mario is a jungle adventure game that your Hero can jump, run and Avoid enemy. If yo

Thông tin bổ sung

Nhà xuất bản

ZenStudioGames

Ngày phát hành

05/07/2019

Kích thước gần đúng

67,35 MB

Xếp hạng độ tuổi

Cho 3 tuổi trở lên


Ứng dụng này có thể

Truy cập kết nối Internet của bạn

Cài đặt

Tải ứng dụng này khi đăng nhập vào tài khoản Microsoft và cài đặt trên tối đa mười thiết bị chạy Windows 10 của bạn.

Ngôn ngữ được hỗ trợ

English (United States)

Điều khoản bổ sung

Điều khoản giao dịch

Báo cáo sản phẩm này

Đăng nhập cách báo cáo trò chơi này cho Microsoft