Miễn phí
Miễn phí
Tổng quan Yêu cầu Hệ thống Đánh giá Liên quan

Mô tả

BreeZip is a free tool to unarchive many different kinds of archive files. It will open common formats such as Zip, RAR, 7-zip, Tar, Gzip and more. Distinctive features: • Open, browse, view and extract archive files. • Decompression function supports different formats: rar, zip, 7z, iso, bzip2, gzip, tar, xz, etc. • Create archives easily with GUI like the file explorer. • Create password-protected archives. • When an archive is opened in BreeZip, its contents are displayed. Select files and folders, which should be extracted.

Ảnh chụp màn hình

Thông tin bổ sung

Nhà xuất bản

BreeZip

Ngày phát hành

12/07/2018

Kích thước gần đúng

30,6 MB

Xếp hạng độ tuổi

Cho 3 tuổi trở lên

Danh mục

Năng suất

Ứng dụng này có thể

Truy nhập vào tất cả các tệp, thiết bị ngoại vi, ứng dụng, chương trình và đăng ký của bạn
Truy cập kết nối Internet của bạn

Cài đặt

Tải ứng dụng này khi đăng nhập vào tài khoản Microsoft và cài đặt trên tối đa mười thiết bị chạy Windows 10 của bạn.

Ngôn ngữ được hỗ trợ

English (United States)
Deutsch (Deutschland)
Español (España, Alfabetización Internacional)
Français (France)
Italiano (Italia)
日本語 (日本)
한국어(대한민국)
Nederlands (Nederland)
Português (Brasil)
Русский (Россия)
中文(中国)


Báo cáo sản phẩm này

Đăng nhập cách báo cáo ứng dụng này cho Microsoft