329.900,00 ₫

Cần có phê duyệt của quản trị viên để cài đặt. Hệ điều hành tối thiểu cần có: Bản cập nhật Windows 10 tháng 5 năm 2019.Xem Yêu cầu hệ thống

329.900,00 ₫
Tổng quan Yêu cầu Hệ thống

Mô tả

When evil threatens the world, the world calls on Broforce - an under-funded, over-powered paramilitary organization dealing exclusively in excessive force. Brace your loins with up to four players to run ‘n’ gun as dozens of different bros and eliminate the opposing terrorist forces that threaten our way of life.

Ảnh chụp màn hình

Tính năng

  • The Broforce: Deliver your own brand of shock and awe with dozens of bros each with their own unique weaponry and special attacks designed to dispatch freedom across the world.
  • Bro-Op & Deathmatch: Battle terrorism with up to four players in cooperative mode or sever ties with your bros and face each other in several bombastic competitive modes.
  • Fully Destructible Everything: Destructible terrain opens up a slew of strategic options while the abundance of Exploding Red Barrels of Justice™ can literally level the playing field

Thông tin bổ sung

Nhà xuất bản

Devolver Digital

Bản quyền

Copyright © 2019 Free Lives. All Rights Reserved and Protected by True American Patriots.

Được phát triển bởi

Free Lives

Ngày phát hành

09/06/2019

Xếp hạng độ tuổi

Cho 16 tuổi trở lên


Ứng dụng này có thể

Truy nhập vào tất cả các tệp, thiết bị ngoại vi, ứng dụng, chương trình và đăng ký của bạn
Truy cập kết nối Internet của bạn
Microsoft.storeFilter.core.notSupported_8wekyb3d8bbwe
Không thể cài đặt trên thiết bị chạy Windows 10 ở S-mode

Cài đặt

Cài đặt trên PC Windows 10 và có quyền truy cập khi bạn kết nối với tài khoản Microsoft của bạn. Cần có phê duyệt của quản trị viên để cài đặt

Trợ năng

Nhà phát triển sản phẩm tin rằng sản phẩm này đáp ứng yêu cầu trợ năng, giúp mọi người dễ sử dụng hơn.

Ngôn ngữ được hỗ trợ

English (United States)
Français (France)
Deutsch (Deutschland)
Español (España, Alfabetización Internacional)
Español (Latinoamérica)
Português (Portugal)
Italiano (Italia)
日本語 (日本)
한국어(대한민국)


Báo cáo sản phẩm này

Đăng nhập cách báo cáo trò chơi này cho Microsoft