Miễn phí
Miễn phí
Tổng quan Yêu cầu Hệ thống Đánh giá

Mô tả

Bubble Dinosaur - A classic match-3 bubble shooting fun game where your goal is to finish as many addictive levels as quickly as possible.. Aim, shoot and smash those crazy Dino Bubbles and enjoy your Dinosaur forest bubble adventure! Bubble Dinosaur got clear designed levels with fun to play dinosaur bubble puzzles screens, superb graphics and great sounds to keep you busy for hours on time! Enter a pre historic time when Dinosaurs roamed the face of the earth, an exciting bubble match is raging and your caught right in the middle of it! Help us pop these Dino bubbles and save this lost Dinosaur land! Dinosaur Game Instructions: Shoot the Dinosaur bubble eggs on the screen, trying to get 3 or more of the same egg bubbles, shoot all eggs on the screen to pass on to the next smashing level. • Tap the screen to shoot the dino egg bubble in the direction you want. • Match three or more of the Dinosaur Bubbles and blast them off the screen! • Clear the current puzzle egg bubble level to go to the next one. Highlights: • 700+ levels of Dinosaur Bubble bursting rampage! • Realistic dino game physics with easy to shoot dino egg bubbles. • Puzzle Mode - Great looking levels to pass. • Arcade Mode - The Dinosaur Egg Bubbles will go down gradually, Shoot them quickly before they crash you. • Great Dinosaur themed graphics with tons of exciting egg bubbles. • Crystal clear dinosaur sound effects and funky music. • Free and easy to play & challenging to master! Bubble Dinosaur is free to play, we will never ask you to pay for it so be sure to recommend us to your friends and family and enjoy this great game together!

Ảnh chụp màn hình

Thông tin bổ sung

Nhà xuất bản

MicroPress

Ngày phát hành

08/03/2017

Kích thước gần đúng

43,41 MB

Xếp hạng độ tuổi

Cho 3 tuổi trở lên


Ứng dụng này có thể

Truy cập kết nối Internet của bạn
Tự đóng cửa sổ của riêng họ và hoãn đóng ứng dụng của họ

Cài đặt

Tải ứng dụng này khi đăng nhập vào tài khoản Microsoft và cài đặt trên tối đa mười thiết bị chạy Windows 10 của bạn.

Ngôn ngữ được hỗ trợ

English (United States)


Báo cáo sản phẩm này

Đăng nhập cách báo cáo trò chơi này cho Microsoft