Miễn phí
Miễn phí
Tổng quan Yêu cầu Hệ thống Đánh giá Liên quan

Mô tả

Bubble Shooter 2020 is an addictive bubble game with 100+ puzzles, more levels will be added regularly! Download and play the Classic and most addictive Bubble Shooter game on Windows - for FREE! Enjoy the top bubble breaker online game and solve all the awesome puzzles. We have designed this fun shooter game for all you puzzle fans who want to train your brain, matching colors and popping bubbles. Get the app NOW, beat levels and enjoy this addicting and relaxing bubble pop game! Play #1 classic but new Bubble Shooter Pop game FREE! How to play: ★ Match 3 bubbles to rescue baby dragons! ★ Tap relaxed, aim carefully, pop exciting! ★ So Simple, So Fun Features: ★ Professional design: more than 100magic puzzle to complete! We designed every levels so attentively! More levels will be added regularly! ★ Addictive and relaxed: easy and fun to play, aim carefully, pop exciting! ★ Aim easily: shoot bubble with longer line. ★ Shoot bubbles with power-up bubbles: color, fire, lightning, magic bubbles. This free Bubble Shooter game is free to download and also good for family and kids. Bubble Shooter is completely free to play but some in-game items such as extra moves or lives will require payment. Enjoy this FREE Bubble Shooter ball shooter Game! Thank you everyone who played Bubble Shooter 2020 ! Are you ready to aim, shoot bubbles?

Ảnh chụp màn hình

Thông tin bổ sung

Nhà xuất bản

Blast Crush Games Scapes Mania

Ngày phát hành

20/05/2019

Kích thước gần đúng

22,36 MB

Xếp hạng độ tuổi

Cho 3 tuổi trở lên


Ứng dụng này có thể

Truy cập kết nối Internet của bạn

Cài đặt

Tải ứng dụng này khi đăng nhập vào tài khoản Microsoft và cài đặt trên tối đa mười thiết bị chạy Windows 10 của bạn.

Ngôn ngữ được hỗ trợ

English (United States)

Điều khoản bổ sung

Điều khoản giao dịch

Báo cáo sản phẩm này

Đăng nhập cách báo cáo trò chơi này cho Microsoft