Miễn phí
Miễn phí
Tổng quan Yêu cầu Hệ thống

Mô tả

This is classic Bubble Shooter game with 1860 levels ! Make combinations of 3 or more bubbles to make them burst. Clear all the bubbles to level up. It's smallest (only 1 Mb) Bubble-Shooter app !

Ảnh chụp màn hình

Có gì mới trong phiên bản này

1860 levels ! fixed bugs & improved performance fixed saving state and highscore

Thông tin bổ sung

Nhà xuất bản

fast-soft.de

Ngày phát hành

13/07/2013

Kích thước gần đúng

5,46 MB

Xếp hạng độ tuổi

Cho 3 tuổi trở lên


Cài đặt

Tải ứng dụng này khi đăng nhập vào tài khoản Microsoft và cài đặt trên tối đa mười thiết bị chạy Windows 10 của bạn.

Ngôn ngữ được hỗ trợ

English (United States)

Thông tin về nhà xuất bản

Hỗ trợ Bubble Shooter

Điều khoản bổ sung

Điều khoản giao dịch

Báo cáo sản phẩm này

Đăng nhập cách báo cáo trò chơi này cho Microsoft