Miễn phíCung cấp mua tính năng mở rộng
+ Cung cấp mua tính năng mở rộng
Miễn phí+
Tổng quan Yêu cầu Hệ thống Đánh giá Liên quan

Mô tả

This app shows system infos. You can copy the infos, or you can share the infos to other apps. If you are a developer, this app will be helpful to user support. This application includes the code offered by Rene Schulte. http://kodierer.blogspot.jp/2012/10/know-your-users-windows-8-store-app.html

Ảnh chụp màn hình

Thông tin bổ sung

Nhà xuất bản

BluewaterSoft

Bản quyền

Copyright © 2013-2018 BluewaterSoft

Ngày phát hành

10/01/2013

Kích thước gần đúng

23,02 MB

Xếp hạng độ tuổi

Cho 3 tuổi trở lên


Ứng dụng này có thể

Truy cập kết nối Internet của bạn
Truy cập vào tên người dùng và hình ảnh của Tài khoản của bạn

Cài đặt

Tải ứng dụng này khi đăng nhập vào tài khoản Microsoft và cài đặt trên tối đa mười thiết bị chạy Windows 10 của bạn.

Ngôn ngữ được hỗ trợ

English (United States)Báo cáo sản phẩm này

Đăng nhập cách báo cáo ứng dụng này cho Microsoft