43.900,00 ₫
43.900,00 ₫
Tổng quan Yêu cầu Hệ thống Đánh giá Liên quan

Mô tả

Turn your windows phone into the best Alarm Clock. This easy to use and cool alarm clock with the functions of timer and stopwatch. Features = Gesture-based operations = Multiple alarms that work even when the app is not running = Pinned icon (live tile) displays next active alarm time within 24 hours = Set which days you want your alarms to repeat on, run once, every week or on selected days of the week = Stopwatch and timer can run under locked screen = Drag your finger to set the alarm time = When app is closed the alarm works the same as Windows Phone’s built-in alarm = When the second hand move, phone slight vibration = Lap and Split times for stopwatch Ver 2.6 = Restoration interface to change the window size truncation problem. = Add interactivity with Cortana.

Ảnh chụp màn hình

Thông tin bổ sung

Nhà xuất bản

Indie studio

Được phát triển bởi

Indie studio

Ngày phát hành

16/02/2014

Kích thước gần đúng

11,72 MB

Xếp hạng độ tuổi

Cho 3 tuổi trở lên


Cài đặt

Tải ứng dụng này khi đăng nhập vào tài khoản Microsoft và cài đặt trên tối đa mười thiết bị chạy Windows 10 của bạn.

Ngôn ngữ được hỗ trợ

English (United States)
中文(中国)
日本語 (日本)

Điều khoản bổ sung

Điều khoản giao dịch

Báo cáo sản phẩm này

Đăng nhập cách báo cáo ứng dụng này cho Microsoft