Miễn phí
Miễn phí
Tổng quan Yêu cầu Hệ thống Đánh giá Liên quan

Mô tả

The best scheduler,just for you! A good helper to manage your daily life. 1, Support US and Chinese holiday display! 2, Support lunar display! 3, Support birthday ! 5, You can pin the important things to desktop: Day counter! 6, You can pin the details to desktop: Notes! 7, Support curriculum schedule for students! 8, Add new task easily than other apps. and dynamic display for you! 9, New live tiles and support WP8.1 perfectly! 10, Upload your task to servers and never to worry about miss them!

Ảnh chụp màn hình

Thông tin bổ sung

Nhà xuất bản

gyw

Được phát triển bởi

gyw

Ngày phát hành

19/05/2014

Kích thước gần đúng

18,09 MB

Xếp hạng độ tuổi

Cho 3 tuổi trở lên


Cài đặt

Tải ứng dụng này khi đăng nhập vào tài khoản Microsoft và cài đặt trên tối đa mười thiết bị chạy Windows 10 của bạn.

Ngôn ngữ được hỗ trợ

English (United States)
中文(中国)
中文(香港特別行政區)

Thông tin về nhà xuất bản

Hỗ trợ Calendar +

Điều khoản bổ sung

Điều khoản giao dịch

Báo cáo sản phẩm này

Đăng nhập cách báo cáo ứng dụng này cho Microsoft