Call of Duty®: Infinite Warfare - Grandma Knows Best VO Pack
Call of Duty®: Infinite Warfare - Grandma Knows Best VO Pack
89.900,00 ₫
Nội dung này yêu cầu một trò chơi (được bán riêng).
89.900,00 ₫
Tổng quan Đánh giá Liên quan

Hoạt động với

Mô tả

Who’s the best at telling you what to do? Grandma! Everyone knows that Grandma Knows Best so listen up while she’s calling out killstreaks or letting you know about enemy activity in multiplayer. Hurry up and win that MP battle because she's got a pie waiting for you in the oven. This content is only available in English. © 2017 Activision Publishing, Inc. ACTIVISION, CALL OF DUTY, and CALL OF DUTY INFINITE WARFARE are trademarks of Activision Publishing, Inc.

Ảnh chụp màn hình

Thông tin bổ sung

Nhà xuất bản

Activision Publishing Inc.

Được phát triển bởi

Activision Publishing Inc.

Ngày phát hành

27/06/2017

Xếp hạng độ tuổi

Cho 18 tuổi trở lên


Mua trong ứng dụng

Khoảng giá: Miễn phí đến 2.219.900,00 ₫

Cài đặt

Tải ứng dụng này khi đăng nhập vào tài khoản Microsoft và cài đặt trên thiết bị chạy Windows 10 của bạn.

Điều khoản bổ sung

Điều khoản giao dịch

Báo cáo sản phẩm này

Đăng nhập để báo cáo sản phẩm này cho Microsoft