Miễn phí
Miễn phí
Tổng quan Yêu cầu Hệ thống Đánh giá Liên quan

Mô tả

A Picture Browser and Notifications for IP Camera images uploaded to an FTP server. Install the app and try one of our demo accounts or create an account to view your camera pictures. To view your personal camera images this requires an FTP account from https://app.comsci.co.uk These are currently FREE while the service is in development. Now supports multiple cameras and mobile devices.

Ảnh chụp màn hình

Thông tin bổ sung

Nhà xuất bản

Comet Scientific Software Limited

Được phát triển bởi

Comet Scientific Sfotware Ltd

Ngày phát hành

19/10/2017

Kích thước gần đúng

816 KB

Xếp hạng độ tuổi

Cho 3 tuổi trở lên


Ứng dụng này có thể

Truy cập kết nối Internet của bạn

Cài đặt

Tải ứng dụng này khi đăng nhập vào tài khoản Microsoft và cài đặt trên tối đa mười thiết bị chạy Windows 10 của bạn.

Ngôn ngữ được hỗ trợ

English (United States)

Thông tin về nhà xuất bản

Trang web CamaC
Hỗ trợ CamaC


Báo cáo sản phẩm này

Đăng nhập cách báo cáo ứng dụng này cho Microsoft