Miễn phí
Miễn phí
Tổng quan Yêu cầu Hệ thống Liên quan

Mô tả

This is a free camera application, please vote 5* to encourage us upgrade this app for you. CameraX Pro is an amazing Windows Phone Camera app which offers high quality filters in a lovely user interface. It combines real-time photo effects with a lot of advanced feature, such as: crop, rotate, apply photo effects, add text, collage.

Ảnh chụp màn hình

Thông tin bổ sung

Nhà xuất bản

TomTranHvt

Được phát triển bởi

TomTranHvt

Ngày phát hành

19/12/2013

Kích thước gần đúng

51,92 MB

Xếp hạng độ tuổi

Không được đánh giá

Danh mục

Ảnh & video

Cài đặt

Tải ứng dụng này khi đăng nhập vào tài khoản Microsoft và cài đặt trên tối đa mười thiết bị chạy Windows 10 của bạn.

Ngôn ngữ được hỗ trợ

English (United States)

Điều khoản bổ sung

Điều khoản giao dịch

Báo cáo sản phẩm này

Đăng nhập cách báo cáo ứng dụng này cho Microsoft