Miễn phí
Miễn phí
Tổng quan Yêu cầu Hệ thống Đánh giá Liên quan

Mô tả

Lets start Escape This game is for you ! This is absolutely new improved and very addictive game in this kind. More logical and user friendly game will hook you at the start! Introducing one of the most addictive and unique puzzle game: Can you escape : 100 doors & rooms.

Ảnh chụp màn hình

Có gì mới trong phiên bản này

Game play improved.

Thông tin bổ sung

Nhà xuất bản

Digital Game Studio

Được phát triển bởi

Digital Game Studio

Ngày phát hành

12/07/2019

Kích thước gần đúng

162,87 MB

Xếp hạng độ tuổi

Cho 3 tuổi trở lên


Ứng dụng này có thể

Truy cập kết nối Internet của bạn
Truy cập kết nối Internet của bạn và hoạt động với tư cách máy chủ

Cài đặt

Tải ứng dụng này khi đăng nhập vào tài khoản Microsoft và cài đặt trên tối đa mười thiết bị chạy Windows 10 của bạn.

Ngôn ngữ được hỗ trợ

English (United States)


Báo cáo sản phẩm này

Đăng nhập cách báo cáo trò chơi này cho Microsoft