Miễn phí
Miễn phí
Tổng quan Yêu cầu Hệ thống Đánh giá Liên quan

Mô tả

'Can You Escape Prison Room 3?' is another point and click room escape game. Dream up a situation that you got locked inside a prison. You will have more additional excitement in playing this point and click escape game. You need to get help from the outsiders to get escape from the prison. So there is no doubt that you will surely do it. Features Unique brain teasers Challenging logic puzzles Easy to start – impossible to put down Auto-save function Amazing graphics Outside of the box thinking Balanced difficulty How to play Find and combine items Solve mini-puzzles ...just escape! Good luck and have fun!

Ảnh chụp màn hình

Thông tin bổ sung

Nhà xuất bản

itli

Được phát triển bởi

itli

Ngày phát hành

02/05/2017

Kích thước gần đúng

64,73 MB

Xếp hạng độ tuổi

Cho 3 tuổi trở lên


Cài đặt

Tải ứng dụng này khi đăng nhập vào tài khoản Microsoft và cài đặt trên tối đa mười thiết bị chạy Windows 10 của bạn.

Ngôn ngữ được hỗ trợ

English (United States)

Điều khoản bổ sung

Điều khoản giao dịch

Báo cáo sản phẩm này

Đăng nhập cách báo cáo trò chơi này cho Microsoft