Miễn phí
Miễn phí
Tổng quan Yêu cầu Hệ thống Đánh giá Liên quan

Mô tả

Merge your cars, put the car into the racing starting to earn coins! Merge World Tycoon is combination of merge, idle and clicker game. Tap and drag the car to merge. Every so often, you’ll be gifted with a car. The main objective of game is to fusion two cars low level to get another with higher level. Join the racing and earning more coins! Become a rich human! Upgrade cars or equipment to earn more coins.Speed up to fast earning money by diamonds Features: --Lots of interesting models. --Upgrade car to have fantastic cars in the world. --Simple but addictive merge game.

Ảnh chụp màn hình

Thông tin bổ sung

Nhà xuất bản

Piano Music Games

Ngày phát hành

07/08/2019

Kích thước gần đúng

82,27 MB

Xếp hạng độ tuổi

Cho 3 tuổi trở lên

Danh mục

Cổ điển

Ứng dụng này có thể

Truy cập kết nối Internet của bạn

Cài đặt

Tải ứng dụng này khi đăng nhập vào tài khoản Microsoft và cài đặt trên tối đa mười thiết bị chạy Windows 10 của bạn.

Ngôn ngữ được hỗ trợ

English (United States)

Điều khoản bổ sung

Điều khoản giao dịch

Báo cáo sản phẩm này

Đăng nhập cách báo cáo trò chơi này cho Microsoft