Miễn phí
Miễn phí
Tổng quan Yêu cầu Hệ thống Đánh giá Liên quan

Mô tả

The Care Center S on your device links you to the Acer support structure that provides for all your support needs. Care Center S provides a full range of services, checks and updates to keep your device fresh and running smoothly.

Ảnh chụp màn hình

Thông tin bổ sung

Nhà xuất bản

Acer Incorporated

Bản quyền

Copyright 2017 Acer Incorporated. All rights reserved.

Ngày phát hành

29/10/2018

Kích thước gần đúng

32,78 MB

Xếp hạng độ tuổi

Cho 3 tuổi trở lên

Danh mục

Năng suất

Ứng dụng này có thể

Truy nhập vào tất cả các tệp, thiết bị ngoại vi, ứng dụng, chương trình và đăng ký của bạn

Cài đặt

Tải ứng dụng này khi đăng nhập vào tài khoản Microsoft và cài đặt trên tối đa mười thiết bị chạy Windows 10 của bạn.

Bạn cần cài đặt sản phẩm này trên ổ cứng bên trong của mình.

Ngôn ngữ được hỗ trợ

English (United States)

Thông tin về nhà xuất bản

Trang web Care Center S
Hỗ trợ Care Center S


Báo cáo sản phẩm này

Đăng nhập cách báo cáo ứng dụng này cho Microsoft