Miễn phí
Miễn phí
Tổng quan Yêu cầu Hệ thống Đánh giá Liên quan

Mô tả

Make the Casino great again! Start to play in our casino to know what the real one should be! We provide you the greatest pleasure of playing with our new and classic slots and machines. Be the one who WIN every time that you play. You will have the greatest time with our Slots!

Ảnh chụp màn hình

Có gì mới trong phiên bản này

Renewed design!

Tính năng

  • Interesting design
  • Simple usability
  • Free access

Thông tin bổ sung

Nhà xuất bản

Katunin

Ngày phát hành

26/06/2019

Kích thước gần đúng

19,66 MB

Xếp hạng độ tuổi

Cho 12 tuổi trở lên


Ứng dụng này có thể

Truy cập kết nối Internet của bạn

Cài đặt

Tải ứng dụng này khi đăng nhập vào tài khoản Microsoft và cài đặt trên tối đa mười thiết bị chạy Windows 10 của bạn.

Ngôn ngữ được hỗ trợ

English (United States)

Điều khoản bổ sung

Điều khoản giao dịch

Báo cáo sản phẩm này

Đăng nhập cách báo cáo trò chơi này cho Microsoft