Miễn phí
Miễn phí
Tổng quan Yêu cầu Hệ thống Đánh giá Liên quan

Mô tả

Oh, Why The Princess Is Running For Diamonds on Spiral Twisty Road? Play Castle Princess Run Princess Run - Spiral Twisty Road, Endless Game & Help Princess To Run Fast And Adore Mount Of Diamonds. Oops!! What happened to Princess Sophia in this tower defense game? Why she is running blindly? Let's check out… Play this Princess Run - Spiral Twisty Road, castle defense kids game named as Castle Princess Run for Android and help Indian Princess Girl to run fast and adore mount of diamonds. The answer is in game …just play and find out. Enjoy Princess Run - Spiral Twisty Road, an endless running game with Princess Sophia who is running to collect diamonds. She will succeed in her mission or not…is all upon your running. How you run & deal with obstacles seeking your way is the game will describe your journey of running… Go ahead!! Castle Princess Run - Spiral Twisty Road GAME FEATURES: - Smooth interface to play - Fully Entertaining kids game - Lots of levels to win - Fully based on royal themes - Game Optimised for All Family. - Also optimised for kids. Its a perfect kid game. Well packed with stunning 3D graphics, the kids game will assuredly win your hearts. Defeat the obstacles available in your way. So what you are waiting for? Play and Enjoy Princess Run - Spiral Twisty Road for free.

Ảnh chụp màn hình

Tính năng

  • Smooth interface to play
  • Fully Entertaining kids game
  • Lots of levels to win
  • Fully based on royal themes
  • Game Optimised for All Family.

Thông tin bổ sung

Nhà xuất bản

Digital Game Studio

Được phát triển bởi

Digital Game Studio

Ngày phát hành

10/07/2019

Kích thước gần đúng

100,74 MB

Xếp hạng độ tuổi

Cho 3 tuổi trở lên


Ứng dụng này có thể

Sử dụng vị trí của bạn
Truy cập kết nối Internet của bạn

Cài đặt

Tải ứng dụng này khi đăng nhập vào tài khoản Microsoft và cài đặt trên tối đa mười thiết bị chạy Windows 10 của bạn.

Ngôn ngữ được hỗ trợ

English (United States)

Thông tin về nhà xuất bản

Hỗ trợ Castle Princess Run


Báo cáo sản phẩm này

Đăng nhập cách báo cáo trò chơi này cho Microsoft