Miễn phí
Miễn phí
Tổng quan Yêu cầu Hệ thống Đánh giá Liên quan

Mô tả

😺The best zombie cat shooter game of 2019!😺 A strange meteor falls on cat planet, resulting in a deadly outbreak. Many cats are turned into zombies, mindlessly attacking each other. The world now desperately needs defenders with big guns! A deadly biochemical pollution has infected the cat city, and most of the cat citizens have become zombie cats, and zombie cats have invaded the city. In order to defend the cat city, the scientists called the cat agent team, the player should play the role of the cat agent team, eliminate a wave of zombie cats, a lot of zombies, how many levels can you stick to? Enjoy in this Pixel Zombie Shooter - Cat Gunner: Super Force ! Cat Gunner Super Force is founded to save the planet amidst countless hurdles... Are you ready to blow up zombies with us? Oh noes, zombie cats have invaded the city… Build your squad and save the city in the action-packed game Cat Gunner! Play now and become the best action hero in Cat Gunner: Super Force !

Ảnh chụp màn hình

Thông tin bổ sung

Nhà xuất bản

Free Best Trendy Games

Ngày phát hành

05/07/2019

Kích thước gần đúng

26,57 MB

Xếp hạng độ tuổi

Cho 3 tuổi trở lên


Ứng dụng này có thể

Truy cập kết nối Internet của bạn

Cài đặt

Tải ứng dụng này khi đăng nhập vào tài khoản Microsoft và cài đặt trên tối đa mười thiết bị chạy Windows 10 của bạn.

Ngôn ngữ được hỗ trợ

English (United States)

Điều khoản bổ sung

Điều khoản giao dịch

Báo cáo sản phẩm này

Đăng nhập cách báo cáo trò chơi này cho Microsoft