Miễn phí
Miễn phí
Tổng quan Yêu cầu Hệ thống Đánh giá Liên quan

Mô tả

A modern, native UWP replacement for the Win32 Character Map and Windows Font Viewer with flawless high DPI and touch support. - View all the fonts families installed on your device, and import your own - View all the different font faces in a family - View all the Characters in a font face, along with typographic variants and color variants - View font properties like their designer, description, licenses, etc - Copy Characters to your clipboard - Copy XAML code for Characters for FontIcon, SymbolIcon and text properties - Export Characters as PNG and SVG files - Search for unicode characters and Segoe MDL2 Assets - Use as your default font file application to preview font files

Ảnh chụp màn hình

Thông tin bổ sung

Nhà xuất bản

Edi Wang

Được phát triển bởi

Edi Wang, Johnny Westlake

Ngày phát hành

19/10/2014

Kích thước gần đúng

40,58 MB

Xếp hạng độ tuổi

Cho 3 tuổi trở lên


Ứng dụng này có thể

Truy cập kết nối Internet của bạn

Cài đặt

Tải ứng dụng này khi đăng nhập vào tài khoản Microsoft và cài đặt trên tối đa mười thiết bị chạy Windows 10 của bạn.

Ngôn ngữ được hỗ trợ

English (United States)
Deutsch (Deutschland)
Français (France)
Polski (Polska)
Русский (Россия)
中文(中国)
中文(台灣)

Thông tin về nhà xuất bản

Trang web Character Map UWP
Hỗ trợ Character Map UWP


Báo cáo sản phẩm này

Đăng nhập cách báo cáo ứng dụng này cho Microsoft