Miễn phí
Miễn phí
Tổng quan Yêu cầu Hệ thống Đánh giá Liên quan

Mô tả

The Chinese English Dictionary features over 100,000 entries and allows you to search in English and Pinyin (with or without tones) or in Traditional and Simplified characters. Hear both Chinese and English definitions read out loud using Speak it! (requires an internet connection). Powered by CC-CEDICT and Google Translate.

Ảnh chụp màn hình

Thông tin bổ sung

Nhà xuất bản

Hein Htat

Bản quyền

Copyright © 2013 Hein Htat

Được phát triển bởi

Hein Htat

Ngày phát hành

20/11/2012

Kích thước gần đúng

8,17 MB

Xếp hạng độ tuổi

Cho 12 tuổi trở lên


Ứng dụng này có thể

Truy cập kết nối Internet của bạn

Cài đặt

Tải ứng dụng này khi đăng nhập vào tài khoản Microsoft và cài đặt trên tối đa mười thiết bị chạy Windows 10 của bạn.

Ngôn ngữ được hỗ trợ

English (United States)Báo cáo sản phẩm này

Đăng nhập cách báo cáo ứng dụng này cho Microsoft