Miễn phíCung cấp mua tính năng mở rộng
+ Cung cấp mua tính năng mở rộng
Miễn phí+
Tổng quan Yêu cầu Hệ thống Đánh giá Liên quan

Mô tả

Christmas Slots = Huge Payouts = Mega Bonus Games Welcome and Play popular Las Vegas Christmas Casino Slots Game. Start now and collect $200,000 FREE CHIPS as Welcome BONUS in your CasinoSlot game! Inside you will find a lot of FREE COINS rewards, bonus games and amazing slot experience! == EXTRA Features == - GEMS - allow get extra rewards and double any coins wins! - You Level UP > Rewards UP too! - Play & Win Casino Slot Machine Jackpots, Huge Jackpots & ROYAL Jackpots! - Free chips every 30 minutes for you! Play your favorite slots anytime you want! - $200,000 chips to get you started! - BONUS POINTS - play Bonus Games anytime! - A lot of Bonus Games: Wheel of Fortune, Nice cards, etc. == Features == - Exchange gems for coins, bonus points & boosters! - Daily GEMS! - FREE COINS each 30 min! - Collect Daily progressive bonus - Use BOOSTS 2x! 3x!! 5x!!! to increase your experience & WINS! Now you can play amazing Christmas Casino Slots Game any time and anywhere! Just connect your Facebook account and stay synced with coins, gems and your progress! Also you may invite friends and receive FREE COINS & GEMS Rewards! Collect golden symbols to earn huge gems rewards! Slot maniacs wins a lot of Royal & Huge Jackpots each day! In this slot king machine you'll play online with people from all over the world and fight for rewards from all Duksel VIP Slots Club Games! == Progress == - Achievements with progressive rewards! - Daily Quests with rewards - Leaderboards in Global Casino Slot Games - Leaderboards in this Slot Machine == PLAY MORE! GET MUCH MORE! == Collect VIP Status Points to get more rewards & bonuses! You will get VIP Status Points for all your experience: spins, wins, invites, purchases, level-up and much more! $ DOWNLOAD NOW! Christmas Casino Slots Game $ Have Fun and Good Luck $ Like Christmas Slot Machine on Facebook: https://www.facebook.com/SlotsClubVIP - All in-game sales are final; - This slot machines are intended for a mature audience (age 21 years or older); - The game does not offer real money gambling; - The game does not offer an opportunity to win real money or real prizes; - Wins made while gambling in this free casino games can't be exchanged into real money or real rewards; - Past success at social casino gambling has no relationship to future success in real money gambling.

Ảnh chụp màn hình

Tính năng

  • $200,000 free chips to get you started
  • Play & Win Jackpots, Huge Jackpots & ROYAL Jackpots!!
  • BONUS POINTS - play Bonus Games anytime!
  • Extra Bonus Games: Wheel of Fortune, 9 cards.
  • Free chips every 30 minutes for you
  • Use BOOSTS 2x! 3x!! 5x!!! to increase your experience & WINS!
  • Collect Hourly FREE Bonus Points and Daily GEMS!
  • Exchange gems for coins, bonus points & boosters!
  • GEMS for extra free spins & multipliers!
  • Achievements, Daily Quests, Leaderboards!

Thông tin bổ sung

Nhà xuất bản

Duksel

Ngày phát hành

30/11/2018

Kích thước gần đúng

73,01 MB

Xếp hạng độ tuổi

Cho 12 tuổi trở lên

Danh mục

Sòng bạc

Ứng dụng này có thể

Truy cập kết nối Internet của bạn

Cài đặt

Tải ứng dụng này khi đăng nhập vào tài khoản Microsoft và cài đặt trên tối đa mười thiết bị chạy Windows 10 của bạn.

Trợ năng

Nhà phát triển sản phẩm tin rằng sản phẩm này đáp ứng yêu cầu trợ năng, giúp mọi người dễ sử dụng hơn.

Ngôn ngữ được hỗ trợ

English (United States)Báo cáo sản phẩm này

Đăng nhập cách báo cáo trò chơi này cho Microsoft