Miễn phí
Miễn phí
Tổng quan Yêu cầu Hệ thống Liên quan

Mô tả

Chromosome X Browser is a simple web browser app which lets you to search for anything on the internet using Google search engine.

Ảnh chụp màn hình

Thông tin bổ sung

Nhà xuất bản

Coala Apps

Ngày phát hành

11/03/2019

Kích thước gần đúng

5,62 MB

Xếp hạng độ tuổi

Cho 3 tuổi trở lên

Danh mục

Năng suất

Ứng dụng này có thể

Truy cập kết nối Internet của bạn

Cài đặt

Tải ứng dụng này khi đăng nhập vào tài khoản Microsoft và cài đặt trên tối đa mười thiết bị chạy Windows 10 của bạn.

Ngôn ngữ được hỗ trợ

English (United States)

Thông tin về nhà xuất bản

Hỗ trợ Chromosome X Browser


Báo cáo sản phẩm này

Đăng nhập cách báo cáo ứng dụng này cho Microsoft