Miễn phí
Miễn phí
Tổng quan Yêu cầu Hệ thống

Mô tả

Drive the exclusive racing car on the asphalt freeway! City Racing 2: Asphalt Fast Furious is the best car racing game in 3D! Drive fast cars, drift fast and hard in an all-new action car drifting in one of the best car driving simulator games! Drift real sports cars around wide city streets and corners, have absolute freedom and explore the huge open driving world. Find stunt ramps to jump off to do amazing stunts in the latest in car drifting games. Walk around your personal car garage, select any real sports car to drive, drive in the all-new open world car driving simulator! Real Car Drifting Simulator is one of the best car driving simulator games! Get behind the steering wheel of your unique, race car and drive how you like, the possibilities are endless with exciting gameplay and incredible graphics. See all of the high-quality detail of each unique vehicle from all angle; with dynamics HD camera angles, see the driving action close up like never before. Experience drifting like never before in this realistic car driving simulation game. Race past vehicles, drift around tight city corners, do flips, tricks, and stunts, as well as totally wreck your car with real-time vehicle damage. See each scratch and dent up close with each car crash.

Ảnh chụp màn hình

Thông tin bổ sung

Nhà xuất bản

Kakao Games Kingdom Corp.

Ngày phát hành

31/08/2020

Kích thước gần đúng

20,3 MB

Xếp hạng độ tuổi

Cho 3 tuổi trở lên


Ứng dụng này có thể

Truy cập kết nối Internet của bạn

Cài đặt

Tải ứng dụng này khi đăng nhập vào tài khoản Microsoft và cài đặt trên tối đa mười thiết bị chạy Windows 10 của bạn.

Ngôn ngữ được hỗ trợ

English (United States)

Điều khoản bổ sung

Điều khoản giao dịch

Báo cáo sản phẩm này

Đăng nhập cách báo cáo trò chơi này cho Microsoft