Miễn phí
Miễn phí
Tổng quan Yêu cầu Hệ thống Đánh giá Liên quan

Mô tả

Here comes the game Classic ludo game with new game play and graphics. Enjoy this classic game on your mobile wherever and whenever you want. Recollect your childhood memories with this classic ludo game. You can play this game alone with CPU. CPU players have good AI to make ludo game interesting, challenging and fun. Play with other player on turn base game rule. Make your all four tokes to reach the destination first to win. So, roll the dice and have full fun. Features: 1) 3D game play. 2) Classic experience. 3) Rich graphics. 4) Best ludo game.

Ảnh chụp màn hình

Thông tin bổ sung

Nhà xuất bản

Mobibrick Technologies

Được phát triển bởi

Mobibrick Technologies

Ngày phát hành

29/01/2015

Kích thước gần đúng

44,57 MB

Xếp hạng độ tuổi

Cho 3 tuổi trở lên


Cài đặt

Tải ứng dụng này khi đăng nhập vào tài khoản Microsoft và cài đặt trên tối đa mười thiết bị chạy Windows 10 của bạn.

Ngôn ngữ được hỗ trợ

English (United States)

Điều khoản bổ sung

Điều khoản giao dịch

Báo cáo sản phẩm này

Đăng nhập cách báo cáo trò chơi này cho Microsoft