Miễn phí
Miễn phí
Tổng quan Yêu cầu Hệ thống Đánh giá Liên quan

Mô tả

User Zeus IP Cam Viewer to view your Xmeye Cloud IP Cameras LIVE on your phone, MAC or PC and get free cloud storage. If you are not using Xmeye Cloud P2P cloud cameras you can also connect your RTSP cameras, Zeus is compatible with all IP CCTV Security Cameras for live mobile surveillance viewing with FREE cloud storage! NO port forwarding needed with Xmeye & Vmeye compatible cloud cameras for easy and quick IPC connections. Advanced features: Email/SMS motion alerts, Easy UI interface, Off site cloud recording storage, motion recording, continuous recording, RTSP support, p2p cloud support

Ảnh chụp màn hình

Thông tin bổ sung

Nhà xuất bản

ZeusNVR

Được phát triển bởi

ZeusNVR

Ngày phát hành

18/12/2014

Kích thước gần đúng

5,62 MB

Xếp hạng độ tuổi

Không được đánh giá

Danh mục

Kinh doanh

Cài đặt

Tải ứng dụng này khi đăng nhập vào tài khoản Microsoft và cài đặt trên tối đa mười thiết bị chạy Windows 10 của bạn.

Ngôn ngữ được hỗ trợ

English (United States)

Thông tin về nhà xuất bản

Trang web CloudCam Viewer

Điều khoản bổ sung

Điều khoản giao dịch

Báo cáo sản phẩm này

Đăng nhập cách báo cáo ứng dụng này cho Microsoft