Miễn phí
Miễn phí
Tổng quan Yêu cầu Hệ thống Đánh giá Liên quan

Mô tả

See live cameras located in Boca Raton, Florida and Gdansk, Poland. CMS Mobile is a client application for NetStation/NetHybrid NVR systems, which allow to see live view from cameras from any part of the world. Application allow to connect with unlimited number of servers simultaneously and with best picture quality.

Ảnh chụp màn hình

Thông tin bổ sung

Nhà xuất bản

ALNET SYSTEMS Sp. z o.o.

Bản quyền

ALNET SYSTEMS Copyright 2013 - 2014

Được phát triển bởi

ALNET SYSTEMS Sp. z o.o.

Ngày phát hành

15/01/2013

Kích thước gần đúng

1,76 MB

Xếp hạng độ tuổi

Cho 3 tuổi trở lên


Cài đặt

Tải ứng dụng này khi đăng nhập vào tài khoản Microsoft và cài đặt trên tối đa mười thiết bị chạy Windows 10 của bạn.

Ngôn ngữ được hỗ trợ

English (United States)

Thông tin về nhà xuất bản

Trang web CMS Mobile
Hỗ trợ CMS Mobile

Điều khoản bổ sung

Điều khoản giao dịch

Báo cáo sản phẩm này

Đăng nhập cách báo cáo ứng dụng này cho Microsoft