Miễn phí
Miễn phí
Tổng quan Yêu cầu Hệ thống Đánh giá Liên quan

Mô tả

Web Integrated Development Environment designed for the Mass User of PC and Internet, and also is utility for Professional Web Designers and Developers. The environment is intuitive and easy to use, it generates standardized, accessible, attractive and optimized web content. It renders equally in the most browsers. The software is suitable to construct personal, company, presentational and informative sites. Important: Try the Free edition before the paid Base edition, starting with the short UserGuide.txt. The Base edition supports Editing and other features. Video: Demonstration (Subtitles: English): http://www.youtube.com/watch?v=oKbrjXt4fLQ ____________________________________________________ Please, download and unzip into the "Documents" folder the "WebProjects" folder with the Resources/ Samples from: http://www.COBATA.com/Public/Resources/WebProjects.zip or copy the "WebProjects" folder from: the installed software folder path VFS\Users\ContainerAdministrator\Documents

Ảnh chụp màn hình

Thông tin bổ sung

Nhà xuất bản

COBATA Software

Bản quyền

COBATA is trademark of Bozhidar Hinkov

Ngày phát hành

30/09/2016

Kích thước gần đúng

33,47 MB

Xếp hạng độ tuổi

Cho 3 tuổi trở lên


Ứng dụng này có thể

Truy nhập vào tất cả các tệp, thiết bị ngoại vi, ứng dụng, chương trình và đăng ký của bạn

Cài đặt

Tải ứng dụng này khi đăng nhập vào tài khoản Microsoft và cài đặt trên tối đa mười thiết bị chạy Windows 10 của bạn.

Bạn cần cài đặt sản phẩm này trên ổ cứng bên trong của mình.

Ngôn ngữ được hỗ trợ

English (United States)


Điều khoản bổ sung

Chính sách về quyền riêng tư của COBATA (X)HTML Constructor 1.0 Free
Điều khoản giao dịch
Điều khoản cấp phép của COBATA (X)HTML Constructor 1.0 Free
In addition, each copy of the Free and the paid Base edition of the software can be used on maximum 10 computers.

Báo cáo sản phẩm này

Đăng nhập cách báo cáo ứng dụng này cho Microsoft