Miễn phí
Miễn phí
Tổng quan Yêu cầu Hệ thống Đánh giá Liên quan

Mô tả

Explore the collection of startup and shutdown sounds used in various versions of Windows operating systems. This application also has startup and shutdown sounds from unreleased versions of Windows, including Windows NT 5.0 beta and Windows Longhorn! Get great insight and fun facts on various sounds from the "Did you Know" boxes. Enjoy beautiful pictures, many of which show the packaging of the retail release of a particular Windows version. Note: Windows is a Trademark of Microsoft Corporation. The logos and sounds used in this application are own by Microsoft Corporation and are used for educational purposes only.

Ảnh chụp màn hình

Thông tin bổ sung

Nhà xuất bản

NazmusLabs

Bản quyền

2014 NazmusLabs

Được phát triển bởi

NazmusLabs

Ngày phát hành

03/06/2014

Kích thước gần đúng

4,93 MB

Xếp hạng độ tuổi

Cho 3 tuổi trở lên


Cài đặt

Tải ứng dụng này khi đăng nhập vào tài khoản Microsoft và cài đặt trên tối đa mười thiết bị chạy Windows 10 của bạn.

Ngôn ngữ được hỗ trợ

English (United States)Báo cáo sản phẩm này

Đăng nhập cách báo cáo ứng dụng này cho Microsoft