Miễn phí
Miễn phí
Tổng quan Yêu cầu Hệ thống Đánh giá Liên quan

Mô tả

A simple and useful palette application that allows you to select colors from a HSV color wheel and save them as XAML. Nice and clean UI,inspired By Micorsoft Fluent Design System. The source code to this app is available on https://github.com/DinoChan/Colorful-Box.

Ảnh chụp màn hình

Thông tin bổ sung

Nhà xuất bản

Dino.C

Ngày phát hành

04/09/2017

Kích thước gần đúng

28,72 MB

Xếp hạng độ tuổi

Cho 3 tuổi trở lên


Ứng dụng này có thể

Truy cập kết nối Internet của bạn
Sử dụng thư viện ảnh

Cài đặt

Tải ứng dụng này khi đăng nhập vào tài khoản Microsoft và cài đặt trên tối đa mười thiết bị chạy Windows 10 của bạn.

Ngôn ngữ được hỗ trợ

中文(中国)
English (United States)

Điều khoản bổ sung

Điều khoản giao dịch

Báo cáo sản phẩm này

Đăng nhập cách báo cáo ứng dụng này cho Microsoft