Miễn phí
Miễn phí
Tổng quan Yêu cầu Hệ thống Đánh giá Liên quan

Mô tả

ColorNote® is a simple and awesome notepad app. It gives you a quick and simple notepad editing experience when you write notes, memos, e-mails, messages, shopping lists and to-do lists. Taking notes with ColorNote® Notepad is easier than any other notepad or memo pad app.

Ảnh chụp màn hình

Thông tin bổ sung

Nhà xuất bản

Social and Mobile Inc.

Bản quyền

Copyright (C) 2009-2014, Social & Mobile, Inc.

Được phát triển bởi

Social and Mobile Inc.

Ngày phát hành

10/12/2014

Kích thước gần đúng

1,25 MB

Xếp hạng độ tuổi

Cho 12 tuổi trở lên

Danh mục

Năng suất

Ứng dụng này có thể

Truy cập kết nối Internet của bạn

Cài đặt

Tải ứng dụng này khi đăng nhập vào tài khoản Microsoft và cài đặt trên tối đa mười thiết bị chạy Windows 10 của bạn.

Ngôn ngữ được hỗ trợ

English (United States)
Español (España, Alfabetización Internacional)
Français (France)
Português (Portugal)
日本語 (日本)
한국어(대한민국)
Português (Brasil)
Русский (Россия)
中文(中国)
中文(台灣)Báo cáo sản phẩm này

Đăng nhập cách báo cáo ứng dụng này cho Microsoft