Miễn phí
Miễn phí
Tổng quan Yêu cầu Hệ thống Đánh giá Liên quan

Mô tả

Once a mild-mannered text file, following a bite from a radioactive .net framework, comic Z gained the ability to display and organise all your favorite comics in .cbr and .cbz formats. comic Z even includes a library function to help navigate and manage large comic collections. For best results team up comic Z with a comic tagging sidekick, like mylar, comictagger etc etc.

Ảnh chụp màn hình

Thông tin bổ sung

Nhà xuất bản

Ashurtech

Được phát triển bởi

Zac Priday

Ngày phát hành

26/07/2018

Kích thước gần đúng

33,79 MB

Xếp hạng độ tuổi

Cho 3 tuổi trở lên


Ứng dụng này có thể

Truy cập kết nối Internet của bạn
Truy cập kết nối Internet của bạn và hoạt động với tư cách máy chủ
Truy cập mạng nhà riêng hoặc cơ quan
Sử dụng dữ liệu được lưu trữ trên thiết bị lưu trữ ngoài

Cài đặt

Tải ứng dụng này khi đăng nhập vào tài khoản Microsoft và cài đặt trên tối đa mười thiết bị chạy Windows 10 của bạn.

Ngôn ngữ được hỗ trợ

English (United States)

Thông tin về nhà xuất bản

Hỗ trợ comic Z


Báo cáo sản phẩm này

Đăng nhập cách báo cáo ứng dụng này cho Microsoft