Miễn phí
Miễn phí
Tổng quan Yêu cầu Hệ thống Đánh giá Liên quan

Mô tả

Free comics and manga viewer for ZIP/CBZ, RAR/CBR, 7z/CB7, PDF, and directories. Written in C++/CX. It is designed to be simple, fast and efficient along with some power user features to enhance the reading experience. Keep Comics++ awesome by giving us feedback at www.comicsplusplus.com! Keyboard controls - Left/Right/PgUp/PgDown to go forward and back a page - Space bar to advance to next page - Home/End to jump to beginning/end of book - 1 = One Page Mode, 2 = Two Page Mode, C/3 = Continuous Mode - X for Next Book, Z for Prev Book - D to switch reading direction - O to switch between horizontal to vertical reading direction - Ctrl + scroll wheel to zoom (or pinch via touch)

Ảnh chụp màn hình

Thông tin bổ sung

Nhà xuất bản

Comics++

Bản quyền

Copyright © 2017, Team Comics++

Ngày phát hành

02/03/2015

Kích thước gần đúng

7,02 MB

Xếp hạng độ tuổi

Cho 3 tuổi trở lên


Ứng dụng này có thể

Sử dụng micrô của bạn

Cài đặt

Tải ứng dụng này khi đăng nhập vào tài khoản Microsoft và cài đặt trên tối đa mười thiết bị chạy Windows 10 của bạn.

Ngôn ngữ được hỗ trợ

English (United States)
Español (España, Alfabetización Internacional)
Français (France)
日本語 (日本)
한국어(대한민국)
Polski (Polska)
Русский (Россия)
中文(中国)
中文(香港特別行政區)

Thông tin về nhà xuất bản

Trang web Comics++
Hỗ trợ Comics++


Báo cáo sản phẩm này

Đăng nhập cách báo cáo ứng dụng này cho Microsoft