Miễn phíCung cấp mua tính năng mở rộng
+ Cung cấp mua tính năng mở rộng
Miễn phí+
Tổng quan Yêu cầu Hệ thống Đánh giá

Mô tả

Join now with over 1 Million+ commanders! NEW Real-Time PVP war game! Be the commander of Modern Army! COMMANDER, ALL UNITS UNDER YOUR CONTROL! Collect your own army, deploy troops, and compete with global players. ALL THE EPIC UNITS YOU WANT, NOW WITH AIR FORCES 50+ epic army units, all designed with its unique purpose! Now with Air forces! Combines multi-type gameplay such as tower defense and card games, and a rich favor of strategies.Epic Air forces,now in your palm! CHALLENGE THE WORLD, BE THE HERO Rapid response mechanism allows players to enjoy their own strategic command talent while enjoying their army. CREATE YOUR LEGION You can create a legion, invite friends, and upgrade it to a world top. EASY TO PLAY You can now enjoy the a real-time strategy game on your hand! Just drag-and-tap! -Customer Service: feamber@126.com

Ảnh chụp màn hình

Có gì mới trong phiên bản này

1.add Legion Reward 2.fix some bugs

Thông tin bổ sung

Nhà xuất bản

成都羽珀科技有限责任公司

Ngày phát hành

06/06/2018

Kích thước gần đúng

215,86 MB

Xếp hạng độ tuổi

Cho 3 tuổi trở lên

Danh mục

Chiến lược

Ứng dụng này có thể

Truy cập kết nối Internet của bạn
Truy cập kết nối Internet của bạn và hoạt động với tư cách máy chủ
Truy cập mạng nhà riêng hoặc cơ quan
Truy cập theo lập trình Vật 3D của bạn
Truy cập vào tên người dùng và hình ảnh của Tài khoản của bạn

Cài đặt

Tải ứng dụng này khi đăng nhập vào tài khoản Microsoft và cài đặt trên tối đa mười thiết bị chạy Windows 10 của bạn.

Ngôn ngữ được hỗ trợ

中文(中国)
English (United States)Báo cáo sản phẩm này

Đăng nhập cách báo cáo trò chơi này cho Microsoft