Miễn phí
Miễn phí
Tổng quan Yêu cầu Hệ thống Liên quan

Mô tả

Simple compass app. Free, no ads, no unnecessary permissions required. Doesn't run on the Lumia 520, 525, 530, 540, 625, 630, 635 or other devices without a magnetometer.

Ảnh chụp màn hình

Thông tin bổ sung

Nhà xuất bản

Jens Gruschel

Được phát triển bởi

Jens Gruschel

Ngày phát hành

30/12/2014

Kích thước gần đúng

453,12 KB

Xếp hạng độ tuổi

Cho 3 tuổi trở lên


Cài đặt

Tải ứng dụng này khi đăng nhập vào tài khoản Microsoft và cài đặt trên tối đa mười thiết bị chạy Windows 10 của bạn.

Ngôn ngữ được hỗ trợ

English (United States)
Deutsch (Deutschland)

Thông tin về nhà xuất bản

Trang web Compass

Điều khoản bổ sung

Điều khoản giao dịch

Báo cáo sản phẩm này

Đăng nhập cách báo cáo ứng dụng này cho Microsoft