Miễn phí
Miễn phí
Tổng quan Yêu cầu Hệ thống Liên quan

Mô tả

Compass is a beautiful, free, and easy-to-use compass for your Windows Phone 7.5 (Mango). It allows you to pick a theme from one of the available themes to customize it to your liking. NOW with Gyroscope sensor support to improve real-time motion detection. NOTE: Gyroscope is not required for the Compass to function though you would get better responsiveness in case the phone has one. Change Log: v1.2: - Enhancing fluency even further - Supporting Gyroscope to improve real-time motion detection (tested on Samsung Focus S) - Show map and compass as an overlay with support for both North-up and map-rotating modes - Show your location on the map v1.1: - Improved smoothness and accuracy - Displaying angle and heading - Rotating compass face

Ảnh chụp màn hình

Thông tin bổ sung

Nhà xuất bản

AtassiSoft

Được phát triển bởi

AtassiSoft

Ngày phát hành

15/10/2011

Kích thước gần đúng

2,03 MB

Xếp hạng độ tuổi

Không được đánh giá


Cài đặt

Tải ứng dụng này khi đăng nhập vào tài khoản Microsoft và cài đặt trên tối đa mười thiết bị chạy Windows 10 của bạn.

Ngôn ngữ được hỗ trợ

English (United States)

Thông tin về nhà xuất bản

Trang web Compass
Hỗ trợ Compass

Điều khoản bổ sung

Điều khoản giao dịch

Báo cáo sản phẩm này

Đăng nhập cách báo cáo ứng dụng này cho Microsoft