Miễn phí
Miễn phí
Tổng quan Yêu cầu Hệ thống Đánh giá Liên quan

Mô tả

The ConnectWise Control Windows application allows you to instantly connect to and remotely control devices. Get fast, secure access to Windows, Mac, Linux, and mobile devices anytime, anywhere. Use this ConnectWise Control Client to join sessions in an existing instance of ConnectWise Control. If you don't have access to ConnectWise Control already, visit https://www.connectwise.com/control to become acquainted with the best remote support software available today and try it for free! With this app you can: • Join remote support and unattended access sessions in your existing ConnectWise Control instance • Remotely control computers and workstations • Share your screen with remote users • Send commands to remote devices • Transfer files And more!

Ảnh chụp màn hình

Thông tin bổ sung

Nhà xuất bản

ConnectWise

Bản quyền

ScreenConnect Software LLC

Ngày phát hành

02/10/2015

Kích thước gần đúng

18,74 MB

Xếp hạng độ tuổi

Cho 3 tuổi trở lên


Ứng dụng này có thể

Truy cập kết nối Internet của bạn và hoạt động với tư cách máy chủ
Truy cập mạng nhà riêng hoặc cơ quan

Cài đặt

Tải ứng dụng này khi đăng nhập vào tài khoản Microsoft và cài đặt trên tối đa mười thiết bị chạy Windows 10 của bạn.

Ngôn ngữ được hỗ trợ

English (United States)Báo cáo sản phẩm này

Đăng nhập cách báo cáo ứng dụng này cho Microsoft