Miễn phí
Miễn phí
Tổng quan Yêu cầu Hệ thống Đánh giá Liên quan

Mô tả

Add real-time text console output to any app. This is great for debugging and testing scenarios. Launch the app with the consoleoutput: protocol handler and then send messages to it via app services. You can then save the output to a text file. This can use the new Remote Systems API for an app to connect to Console Output on another device.

Ảnh chụp màn hình

Thông tin bổ sung

Nhà xuất bản

Michael S. Scherotter

Bản quyền

Copyright (c) 2016 Michael S. Scherotter

Được phát triển bởi

Michael S. Scherotter

Ngày phát hành

20/08/2016

Kích thước gần đúng

16,7 MB

Xếp hạng độ tuổi

Cho 3 tuổi trở lên


Cài đặt

Tải ứng dụng này khi đăng nhập vào tài khoản Microsoft và cài đặt trên tối đa mười thiết bị chạy Windows 10 của bạn.

Ngôn ngữ được hỗ trợ

English (United States)

Điều khoản bổ sung

Điều khoản giao dịch

Báo cáo sản phẩm này

Đăng nhập cách báo cáo ứng dụng này cho Microsoft