Miễn phí
Miễn phí
Tổng quan Yêu cầu Hệ thống Đánh giá Liên quan

Mô tả

Note: To use this app, please go to Settings on your Windows Phone. This app will NOT appear in your list of installed apps. Contacts + Message Backup app is a Settings app that enables you to make backup of all your contacts (in VCF format) and messages (SMS & MMS including attachments) to SD card (in XML format) for later restore to same or another Windows Phone. Backup is stored in 'backup+restore' folder on the SD card. Known Issue: Restoring a backup of messages from a dual SIM Windows Phone restores all messages to message store for the first SIM/slot.

Ảnh chụp màn hình

Thông tin bổ sung

Nhà xuất bản

Microsoft Corporation

Được phát triển bởi

Microsoft Corporation

Ngày phát hành

07/04/2015

Kích thước gần đúng

447,56 KB

Xếp hạng độ tuổi

Cho 3 tuổi trở lên


Ứng dụng này có thể

Sử dụng danh bạ của bạn

Cài đặt

Tải ứng dụng này khi đăng nhập vào tài khoản Microsoft và cài đặt trên tối đa mười thiết bị chạy Windows 10 của bạn.

Bạn cần cài đặt sản phẩm này trên ổ cứng bên trong của mình.

Ngôn ngữ được hỗ trợ

English (United States)

Thông tin về nhà xuất bản

Trang web contacts+message backup


Báo cáo sản phẩm này

Đăng nhập cách báo cáo ứng dụng này cho Microsoft