Miễn phí
Miễn phí
Tổng quan Yêu cầu Hệ thống Đánh giá Liên quan

Mô tả

Com este aplicativo da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos você pode visualizar de forma simples o rastro de seus objetos postados nos Correios bem como poderá calcular o preço e prazo de diversos tipos de encomendas como (PAC, Sedex, Sedex 10, e-Sedex), etc. Além disso, você pode utilizar o aplicativo para procurar uma agência de correios mais perto de você ou ainda consultar CEP. etc. Funcionalidade: Consultar o endereço de um CEP; Consultar CEP por endereço; Consultar o preço e prazo de entrega; Consultar informações sobre rastreamento de objetos. Consultar as agências mais perto de você.

Ảnh chụp màn hình

Thông tin bổ sung

Nhà xuất bản

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

Được phát triển bởi

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

Ngày phát hành

30/07/2014

Kích thước gần đúng

5,56 MB

Xếp hạng độ tuổi

Không được đánh giá

Danh mục

Kinh doanh

Ứng dụng này có thể

Truy cập kết nối Internet của bạn và hoạt động với tư cách máy chủ

Cài đặt

Tải ứng dụng này khi đăng nhập vào tài khoản Microsoft và cài đặt trên tối đa mười thiết bị chạy Windows 10 của bạn.

Ngôn ngữ được hỗ trợ

English (United States)

Thông tin về nhà xuất bản

Trang web correios_mobile

Điều khoản bổ sung

Điều khoản giao dịch

Báo cáo sản phẩm này

Đăng nhập cách báo cáo ứng dụng này cho Microsoft