Miễn phíCung cấp mua tính năng mở rộng
+ Cung cấp mua tính năng mở rộng
Miễn phí+
Tổng quan Yêu cầu Hệ thống Đánh giá Liên quan

Mô tả

Cosmo Run is an arcade game with ever-changing aspect of the play-world. Survive long enough and you will meet special alternative paths - both hardcore and rewarding. Are you worthy to command the Cosmo? Cosmo is the pure energy that binds us all. It is the purpose that created us and all around us. It is an illusion, deceiving and out of control. It is here because of you and your ability of survival. In this projection of reality you need to strive to immortality. Get in touch with us and follow the latest news: https://www.facebook.com/nosixfive https://twitter.com/nosixfive

Ảnh chụp màn hình

Có gì mới trong phiên bản này

Fixed "First Blood" achievement Performance improvements

Tính năng

  • Arcade game with ever-changing aspect of the play-world
  • Fast and rewarding game-play
  • Alternative play paths
  • Different themes
  • Additional mini-game

Thông tin bổ sung

Nhà xuất bản

No Six Five

Bản quyền

© 2018 No Six Five

Ngày phát hành

15/08/2015

Kích thước gần đúng

102,67 MB

Xếp hạng độ tuổi

Cho 3 tuổi trở lên


Ứng dụng này có thể

Truy cập kết nối Internet của bạn
Truy cập kết nối Internet của bạn và hoạt động với tư cách máy chủ

Cài đặt

Tải ứng dụng này khi đăng nhập vào tài khoản Microsoft và cài đặt trên tối đa mười thiết bị chạy Windows 10 của bạn.

Ngôn ngữ được hỗ trợ

English (United States)

Thông tin về nhà xuất bản

Trang web Cosmo Run
Hỗ trợ Cosmo Run


Báo cáo sản phẩm này

Đăng nhập cách báo cáo trò chơi này cho Microsoft