Miễn phí
Miễn phí
Tổng quan Yêu cầu Hệ thống Đánh giá Liên quan

Mô tả

CPU5 is a free app that gathers information on some of the main devices of your system like CPU-Z, Aida64, Speccy,... CPU5 can showing computer specs (diagnostic information of computer), including: - Device - CPU - Operating system - Graphics - Network - Resolution screen - Battery Support: support@anttizen.com Upgrading...

Ảnh chụp màn hình

Thông tin bổ sung

Nhà xuất bản

Magik Hub

Bản quyền

Magik

Được phát triển bởi

Anttizen Team

Ngày phát hành

04/03/2016

Kích thước gần đúng

18,64 MB

Xếp hạng độ tuổi

Cho 3 tuổi trở lên


Ứng dụng này có thể

Truy cập kết nối Internet của bạn

Cài đặt

Tải ứng dụng này khi đăng nhập vào tài khoản Microsoft và cài đặt trên tối đa mười thiết bị chạy Windows 10 của bạn.

Ngôn ngữ được hỗ trợ

English (United States)

Thông tin về nhà xuất bản

Trang web CPU5
Hỗ trợ CPU5


Báo cáo sản phẩm này

Đăng nhập cách báo cáo ứng dụng này cho Microsoft