Miễn phí
Miễn phí
Tổng quan Yêu cầu Hệ thống Đánh giá Liên quan

Mô tả

Crafting Planner application for all your Minecraft mod fans needs. Inspired by crafting-guide.com it allows you calculate number of raw resources and step-by-step recipes to craft complex items. This app is not an official Minecraft product, not approved by or associated with Mojang. Planned features: • Minecraft-like UI. • Select resources already present in your inventory to shape a crafting plan accordingly. • Full guide to multiblock structures and machines. • Minecraft version selection with respective mod versions and recipes. • Pin and favorite items and recipes.

Ảnh chụp màn hình

Thông tin bổ sung

Nhà xuất bản

Nekroido

Ngày phát hành

31/10/2016

Kích thước gần đúng

59,75 MB

Xếp hạng độ tuổi

Cho 3 tuổi trở lên


Cài đặt

Tải ứng dụng này khi đăng nhập vào tài khoản Microsoft và cài đặt trên tối đa mười thiết bị chạy Windows 10 của bạn.

Ngôn ngữ được hỗ trợ

English (United States)

Thông tin về nhà xuất bản

Hỗ trợ Crafting Planner


Báo cáo sản phẩm này

Đăng nhập cách báo cáo ứng dụng này cho Microsoft