Miễn phí
Miễn phí
Tổng quan Yêu cầu Hệ thống Đánh giá Liên quan

Mô tả

WHAT’S THE GAME ABOUT? Let's conquer the world with Creative Destruction Metal Soldiers Get all the coins you can and watch out with the monster. You have to be fast and know how to use your gun. Are you ready to beat our record? Features Creative Destruction Metal Soldiers : - Super and addictive gameplay - Hundreds of challenging obstacles - Up To 40+ Levels Random Generate - No Wi-Fi or internet connection required to play - Simple Tap Game - Different characters to choose. - Lots of enemies to fight. - Classic weapon designs. - Amazing gameplay. Creative Destruction Metal Soldiers is completely free to play. Lock ‘n Load! Get your weapons ready for the ultimate action game. Creative Destruction Metal Soldiers combines the adrenaline of platform-style games with the action of 2d shooters. Use the pad to move around and tap to jump and shoot. Use different guns and grenades too! Blow up all enemies in Metal Soldiers! Kill them all in this amazing shooter game. What are you waiting for? Download Metal Soldier now and let the shooting begin!

Ảnh chụp màn hình

Có gì mới trong phiên bản này

WHAT’S THE GAME ABOUT? Let's conquer the world with Creative Destruction Metal Soldiers Get all the coins you can and watch out with the monster. You have to be fast and know how to use your gun. Are you ready to beat our record? Features Creative Destruction Metal Soldiers : - Super and addictive gameplay - Hundreds of challenging obstacles - Up To 40+ Levels Random Generate - No Wi-Fi or internet connection required to play - Simple Tap Game - Different characters to choose. - Lots of enemies to fight. - Classic weapon designs. - Amazing gameplay. Creative Destruction Metal Soldiers is completely free to play. Lock ‘n Load! Get your weapons ready for the ultimate action game. Creative Destruction Metal Soldiers combines the adrenaline of platform-style games with the action of 2d shooters. Use the pad to move around and tap to jump and shoot. Use different guns and grenades too! Blow up all enemies in Metal Soldiers! Kill them all in this amazing shooter game. What are you waiting for? Download Metal Soldier now and let the shooting begin!

Tính năng

  • WHAT’S THE GAME ABOUT? Let's conquer the world with Creative Destruction Metal Soldiers Get all the coins you can and watch out with the monster. You have to be fast and know how to use your gun. Are

Thông tin bổ sung

Nhà xuất bản

ZenStudioGames

Ngày phát hành

29/06/2019

Kích thước gần đúng

68,02 MB

Xếp hạng độ tuổi

Cho 3 tuổi trở lên


Ứng dụng này có thể

Truy cập kết nối Internet của bạn

Cài đặt

Tải ứng dụng này khi đăng nhập vào tài khoản Microsoft và cài đặt trên tối đa mười thiết bị chạy Windows 10 của bạn.

Ngôn ngữ được hỗ trợ

English (United States)

Điều khoản bổ sung

Điều khoản giao dịch

Báo cáo sản phẩm này

Đăng nhập cách báo cáo trò chơi này cho Microsoft