Miễn phí
Miễn phí
Tổng quan Yêu cầu Hệ thống Đánh giá Liên quan

Mô tả

Crocs World is a really nice jump'n'run with 60 incredible levels and many challenging enemies! It features: + 60 incredible levels + Nice graphics + 4 different themes + many challenging enemies Instructions: Jump and run through the levels and dodge all enemies. Collect a helmet to crush stoneblocks. Collect the stonebag to throw stones. If you collect 100 diamonds you´ll get an extra life!

Ảnh chụp màn hình

Có gì mới trong phiên bản này

-On devices with 256 MB Ram (like the Lumia 610) the game didn´t start anymore. We hope that we fixed that problem. If not please tell us via email (support@sprakelsoft.com). Thank you and sorry about that! -Added two more worlds with 30 additional levels (now a total of 60 levels!) -Thanks a lot for playing "Croc's World"! -Fixed a bug where the stars in the menu of both worlds were identical.

Thông tin bổ sung

Nhà xuất bản

Sprakelsoft

Bản quyền

Copyright © 2014, Sprakelsoft GmbH

Được phát triển bởi

Sprakelsoft

Ngày phát hành

16/04/2014

Kích thước gần đúng

34,21 MB

Xếp hạng độ tuổi

Cho 3 tuổi trở lên

Danh mục

Trò chơi nền tảng

Ứng dụng này có thể

Truy cập kết nối Internet của bạn và hoạt động với tư cách máy chủ

Cài đặt

Tải ứng dụng này khi đăng nhập vào tài khoản Microsoft và cài đặt trên tối đa mười thiết bị chạy Windows 10 của bạn.

Ngôn ngữ được hỗ trợ

English (United States)
Deutsch (Deutschland)
Español (España, Alfabetización Internacional)
Français (France)
Italiano (Italia)
Português (Brasil)

Thông tin về nhà xuất bản

Trang web Crocs World
Hỗ trợ Crocs World


Báo cáo sản phẩm này

Đăng nhập cách báo cáo trò chơi này cho Microsoft