Miễn phí
Miễn phí
Tổng quan Yêu cầu Hệ thống Đánh giá Liên quan

Mô tả

CrossTx Assess allows care providers and persons to conduct medical assessments to identify any health issues and determine their general health state. An assessment is a national standardized questionnaire designed to be self-administered by the patient or designated care giver.

Ảnh chụp màn hình

Thông tin bổ sung

Nhà xuất bản

CrossTx

Ngày phát hành

10/09/2018

Kích thước gần đúng

27,05 MB

Xếp hạng độ tuổi

Cho 3 tuổi trở lên

Danh mục

Y tế

Ứng dụng này có thể

Truy cập kết nối Internet của bạn

Cài đặt

Tải ứng dụng này khi đăng nhập vào tài khoản Microsoft và cài đặt trên tối đa mười thiết bị chạy Windows 10 của bạn.

Ngôn ngữ được hỗ trợ

English (United States)

Thông tin về nhà xuất bản

Trang web CrossTx Assess
Hỗ trợ CrossTx Assess


Báo cáo sản phẩm này

Đăng nhập cách báo cáo ứng dụng này cho Microsoft