Miễn phí
Miễn phí
Tổng quan Yêu cầu Hệ thống Đánh giá Liên quan

Mô tả

If you like to accept challenges and crossword games, this game is very suitable for you. There are scattered letters on the plate. Draw a line to put the letters together to form words to complete the puzzle. It's a simple and interesting brainstorming game. After you try this addictive puzzle game, you will never experience boredom!

Ảnh chụp màn hình

Thông tin bổ sung

Nhà xuất bản

Melaine, 1981

Ngày phát hành

12/02/2019

Kích thước gần đúng

28,54 MB

Xếp hạng độ tuổi

Cho 3 tuổi trở lên


Ứng dụng này có thể

Truy cập kết nối Internet của bạn

Cài đặt

Tải ứng dụng này khi đăng nhập vào tài khoản Microsoft và cài đặt trên tối đa mười thiết bị chạy Windows 10 của bạn.

Ngôn ngữ được hỗ trợ

English (United States)

Điều khoản bổ sung

Điều khoản giao dịch

Báo cáo sản phẩm này

Đăng nhập cách báo cáo trò chơi này cho Microsoft