Ứng dụng này có bản dùng thử miễn phí

Miễn phí
Miễn phí
Tổng quan Yêu cầu Hệ thống Liên quan

Mô tả

CrystalDiskMark is a simple storage benchmark.

Ảnh chụp màn hình

Thông tin bổ sung

Nhà xuất bản

Crystal Dew World

Bản quyền

Crystal Dew World

Ngày phát hành

12/10/2016

Kích thước gần đúng

15,14 MB

Xếp hạng độ tuổi

Cho 3 tuổi trở lên


Ứng dụng này có thể

Truy nhập vào tất cả các tệp, thiết bị ngoại vi, ứng dụng, chương trình và đăng ký của bạn
Microsoft.storeFilter.core.notSupported_8wekyb3d8bbwe

Cài đặt

Tải ứng dụng này khi đăng nhập vào tài khoản Microsoft và cài đặt trên tối đa mười thiết bị chạy Windows 10 của bạn.

Ngôn ngữ được hỗ trợ

English (United States)
日本語 (日本)

Thông tin về nhà xuất bản

Trang web CrystalDiskMark
Hỗ trợ CrystalDiskMark


Báo cáo sản phẩm này

Đăng nhập cách báo cáo ứng dụng này cho Microsoft