Ứng dụng này có bản dùng thử miễn phí

Miễn phíCung cấp mua tính năng mở rộng
+ Cung cấp mua tính năng mở rộng
Miễn phí+
Tổng quan Yêu cầu Hệ thống Đánh giá Liên quan

Mô tả

CukeTest is a test automation tool and also a gherkin editor. You can create Behavior Driven Development (BDD) test scripts with this tool quickly. It provides rich visual user interface that can help you overcome challenges in test scripts creation. With CukeTest, you can write Cucumber.js test scripts with JavaScript quite easily. The features include: 1. Automation support for various applications, including Web, Windows applications, APIs, mobile devices, .NET, QT, and more. 2. Flexible and convenient running options. You can customize the running profiles and filter the test scenarios to run. 3. Multi-language support, providing a one-click switch for both UI language and gherkin languages. 4. Edit test data in the visual interface and able to import and export test data. 5. Provide full validation of the script before running, and help users discover problems in the script more quickly. When use CukeTest as trial, it has limited quota. When subscribed, you can have the full functionality. Read help document for more information.

Ảnh chụp màn hình

Thông tin bổ sung

Nhà xuất bản

LeanPro

Bản quyền

LeanPro Co., Ltd.

Ngày phát hành

12/05/2017

Kích thước gần đúng

162,11 MB

Xếp hạng độ tuổi

Cho 3 tuổi trở lên


Ứng dụng này có thể

Truy nhập vào tất cả các tệp, thiết bị ngoại vi, ứng dụng, chương trình và đăng ký của bạn

Cài đặt

Tải ứng dụng này khi đăng nhập vào tài khoản Microsoft và cài đặt trên tối đa mười thiết bị chạy Windows 10 của bạn.

Bạn cần cài đặt sản phẩm này trên ổ cứng bên trong của mình.

Ngôn ngữ được hỗ trợ

English (United States)

Thông tin về nhà xuất bản

Trang web CukeTest
Hỗ trợ CukeTest


Báo cáo sản phẩm này

Đăng nhập cách báo cáo ứng dụng này cho Microsoft