Miễn phí
Miễn phí
Tổng quan Yêu cầu Hệ thống Đánh giá Liên quan

Mô tả

Curling live results in a compact form: This app covers the main international events with updated information after each stone. It includes the current results, current statistics and the current position of all stones (shot by shot). Also included are the updated standings and the competition summary. Official results are always available on the WCF event websites. (redirection to current web page for mobile devices)

Ảnh chụp màn hình

Thông tin bổ sung

Nhà xuất bản

CURLIT Curling Information Technology Ltd.

Bản quyền

(c) CURLIT Curling Information Technology Ltd.

Được phát triển bởi

CURLIT Curling Information Technology Ltd.

Ngày phát hành

31/10/2018

Kích thước gần đúng

26,38 MB

Xếp hạng độ tuổi

Cho 3 tuổi trở lên

Danh mục

Thể thao

Ứng dụng này có thể

Truy cập kết nối Internet của bạn

Cài đặt

Tải ứng dụng này khi đăng nhập vào tài khoản Microsoft và cài đặt trên tối đa mười thiết bị chạy Windows 10 của bạn.

Trợ năng

Nhà phát triển sản phẩm tin rằng sản phẩm này đáp ứng yêu cầu trợ năng, giúp mọi người dễ sử dụng hơn.

Ngôn ngữ được hỗ trợ

English (United States)

Thông tin về nhà xuất bản

Trang web Curling Live
Hỗ trợ Curling Live


Báo cáo sản phẩm này

Đăng nhập cách báo cáo ứng dụng này cho Microsoft